رسانه خبری پیامِ ایرانی

کشتە و زخمی شدن ٢٢ کولبر طی ماه اکتبر ٢٠١٩


 

هەنگاو: طی ماه اکتبر دست کم ٢٢ کولبر و کاسبکار کرد در مرزهای کردستان کشتە و زخمی شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه سپتامبر ٢٠١٩، دست کم ٢٢ کولبر و کاسبکار در مرزهای کردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ٧٧٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و زخمی شدەاند.

بر طبق این گزارش، ۶ کولبر و کاسبکار جانشان را از دست دادە و ١۶ کولبر نیز زخمی شدەاند.

 

شیوە قربانی شدن کولبران

شلیک مستقیم : ١٧ مورد (۵ کشتە ١٢ زخمی) معادل ٧٧٪ کل موارد.

حوادث طبیعی: ٣ مورد (١ کشتە و ٢ زخمی) معادل ١۴٪ کل موارد.

انفجار مین: ١ مورد (١ زخمی) معادل ۴.۵٪ کل موارد.

سانحە رانندگی: ١مورد (١ زخمی) معادل ۴.۵٪  کل موارد

 

تفکیک قربانیان بر حسب استان

استان آذربایجان غربی (ارومیە): ١٣ مورد شامل (۴ کشتە و ٩ زخمی).

استان کردستان (سنندج): ٢ مورد شامل (۴ زخمی).

استان کرمانشاه (کرماشان): ٧ مورد شامل (٢ کشتە و ۵ زخمی).

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.