یک فایل صوتی در شبکه‌های اجتماعی در حال انتشار است که در آن گفته شده آب در تهران به ویروس کرونا آلوده شده بنابراین میزان استفاده از آب ژاول در آب شرب افزایش یافته است. میثم جعفرزاده، مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو سه‌شنبه ۱۹ فروردین در مصاحبه با ایرنا گفت: «ویروس کرونا در خارج از بدن موجودات زنده تنها چند روز دوام دارد و این درحالی است که زمان رسیدن آب سطح و ورود آن به سفره‌های زیرزمینی که آب مورد نیاز از آنها تامین می‌شود ده‌ها سال طول می‌کشد.بنابراین این موضوع که گفته شده ویروس کرونا آب‌ها را آلوده می‌کند، اشتباه است.»