صدور حکم اعدام و ٢۵٩ سال حبس برای ٢٢ فعال کرد طی ماه اکتبر ٢٠١٩

به اشتراک گذاشتن


 

هەنگاو: طی ماه گذشتە دست کم ٢٢ شهروند کرد  بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و عقیدتی از سوی دستگاه قضایی ایران بە حبس، اعدام و شلاق محکوم شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه اکتبر ٢٠١٩، دست کم ٢٢ شهروند کرد از سوی دستگاه قضایی ایران بە حبس و اعدام و شلاق محکوم شدەاند.

بر طبق این گزارش یک شهروند بە دو بار اعدام محکوم شدە و ٢١ شهروند نیز جمعا بە ٢۵٩ سال حبس محکوم شدەاند.

همچنین سە شهروند علاوە بر زندان جمعا بە ۴٢٠ ضربە شلاق محکوم شدەاند.

 

اسامی افراد و احکام صادرە بە شرح زیر می باشد؛

١_ حسین عثمانی اهل مهاباد، محکوم بە ٣٠ سال حبس.

٢_ آزاد صالحیان اهل سقز محکوم بە ١٧ ماه حبس.

٣_ آرمان غفوری اهل مریوان، محکوم بە ۶ ماه حبس و ٢٠ ضربە شلاق.

۴_ محمد مرادی اهل پیرانشهر، محکوم بە ٣٣ سال حبس.

۵_ محمد عصری گنگچین اهل ارومیە، محکوم بە ١ سال حبس.

۶_ پیمان عبدی اهل مریوان، محکوم بە ٩ ماه حبس.

٧_ هیمن محمدیان اهل سنندج، محکوم بە ١ سال حبس.

٨_ یادگار جعفری اهل سنندج، محکوم بە ١ سال حبس.

٩_ پوریا ناصری اهل سنندج، محکوم بە ١ سال حبس.

١٠_ یاسین کریمی اهل سنندج، محکوم بە ١ سال حبس.

١١_ محمد شریف سالم اهل ارومیە، محکوم بە ۵ سال حبس.

١٢_ جلال سورمان اهل ارومیە، محکوم بە ١ سال حبس.

١٣_ یاسر نوری اهل جوانرود، محکوم بە ۴ ماه حبس.

١۴_ جمـشید پیروتی اهل مهاباد، محکوم بە ۵ سال حبس.

١۵- حیدر قربانی اهل کامیاران، محکوم بە ١١٨ سال و ۶ ماه حبس و ٢٠٠ ضربە شلاق.

١۶_ محمود صادقی اهل کامیاران، محکوم بە ۴٠ سال و ۶ ماه حبس و ٢٠٠ ضربە شلاق.

١٧_ صلاح رحمانی اهل کامیاران، محکوم بە ٢ بار اعدام و ٣ سال حبس.

١٨_ امین ماسوری اهل خرم آباد، محکوم بە ٢ سال حبس.

١٩_ رضا اسماعیلی اهل ارومیە، محکوم بە ١ سال حبس.

٢٠_ کیوان زارع اهل ارومیە، محکوم بە ١ سال حبس.

٢١_ احمد شکری اهل ایلام، محکوم بە ١ سال حبس.

٢٢_ سید آرام امین اسلام زادە اهل بوکان، محکوم بە ١٠ سال حبس.

 

 منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *