رسانه خبری پیامِ ایرانی

خودکشی پنج شهروند در ایلام، دیواندرە، کرمانشاه، کامیاران و دهگلان


هەنگاو: طی هفتە گذشتە دست کم پنج شهروند کرد از جملە دو زن  و یک نوجوان در شهرهای مختلف کردستان بە زندگی خود پایان دادەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ١٨ فروردین ٩٩ (۶ آوریل ٢٠٢٠)، یک زن جوان اهل دیواندرە با هویت ”شادی اصغری“ بە دلییل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان داد. این زن ٢٢ سالە و مادر دو فرزند نیز بودە است.


از سوی دیگر و روز یکشنبە ١٧ فروردین (۵ آوریل)، یک زن اهل شهرستان دهلران با هویت ” مینا صداقت“ بە دلیل اختلاف با شوهرش از طریق خردن قرص برنج بە زندگی خود پایان دادە است.

شامگاه همان روز، یک جوان ٢۴ سالە اهل کرمانشاه با فامیلی ”اردلان“ بە دلیل درگیری و مشاجرە با پدرش خود را حلق آویز کردە است. وی تنها پسر خانوادە بودە است.


همان روز، یک جوان ١٧ سالە اهل شهرستان دهگلان با هویت ”میثم طهماسبی“ بە دلایل نامعلومی خود را حلق آویز کردە است.


طی روزهای گذشتە جسد یک شهروند اهل روستای شیروانە کامیاران نیز در منزل شخصی خود کشف شد. این شهروند با هویت ”قدرت بردن“ چند روز پیشتر بە دلایل نامعلومی خود را حلق آویز کردە بود.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.