دادگاه عالی استرالیا سه شنبه هفتم آپریل محکومیت کاردینال جرج پل را که به جرم ارتکاب تجاوز جنسی و آزار کودکان در زندان بود، لغو کرد و رای به آزادی و تبرئه او داد.
جرج پل پیشتر سمت مشاور ارشد پاپ و خزانه‌دار واتیکان را برعهده داشت و از او به عنوان جانشین احتمالی پاپ فرانسیس نام برده شده بود. او به آزار دو پسر بچه در گروه کر کلیسای جامع سنت پاتریک در دهه ۱۹۹۰ (هنگامی که او اسقف اعظم ملبورن بود) متهم است. هیئت منصفه دادگاه در دسامبر ۲۰۱۸ او را به همین اتهامات، درمورد یک فقره تجاوز جنسی به یک کودک زیر ۱۶ سال و چهار فقره «اقدام به اعمال ناشایست» گناهکار اعلام کرده بود. دادگاه جرج پل را به ۶ سال زندان محکوم کرده بود اما با رای دادگاه عالی او از زندان آزاد شده است.