رسانه خبری پیامِ ایرانی

قتل یک دختر دانشجوی کرد در شمال ایران


 

هەنگاو: یک دختر دانشجوی اهل کامیاران در استان گیلان واقع در شمال ایران بە قتل رسید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه یکشنبە ۵ آبان ٩٨ ( ٢٧ اکتبر ٢٠١٩)، یک دختر دانشجوی اهل کامیاران با هویت ” سارا ابراهیمی“ کە برای تعطیلات بە منزل یکی از هم دانشگاهی های خود بە استان گیلان رفتە بود، بە قتل رسیدە است.

احمد آقایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در اینبارە بە خبرگزاری (ایسنا) گفتە است کە شامگاه یکشنبە ۵ نفر در یک منزل مسکونی واقع در ”کوچصفهان“ گیلان بە قتل رسیدەاند کە دو ۴ نفر از احضای یک خانوادە بودە و یک نفر مهمان بودە است. بە گفتە وی پسر این خانوادە قاتل این پنج نفر بودە و با چاقو آنها را بە قتل رساندە است.

پیگیری های هەنگاو نشان داد کە یکی از دو دختری کە در جریان این درگیری خانوادگی بە قتل رسیدە است، ”سارا ابراهیمی“ اهل کامیاران و دانشجوی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه خلخال می باشد.

سارا بە همراه دختر این خانوادە با هویت ”حدیث پرهیزکار“ کە وی نیز دانشجوی پرستاری دانشگاه خلخال بودە، جهت سپری نمودن تعطیلات بە منزل آنها رفتە بود.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.