رسانه خبری پیامِ ایرانی

زخمی شدن دو کولبر و کاسبکار در مرزهای پاوە و بانە


 

هەنگاو: یک کولبر اهل بانە با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی و یک کاسبکار نیز در مرزهای پاوە در اثر سانحە رانندگی زخمی شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ۵ آبان ٩٨ (٢٧ اکتبر ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در مرز ”زلە“ بانە بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را زخمی کردەاند.

خبرنگار هەنگاو هویت کولبر زخمی شدە را ”امیر امیرزادە“ اهل روستای ”بوالحسن“ (بلەسن) اعلام کردە است.

از سوی دیگر و بامداد همان روز، یک کاسبکار اهل بخش شاهو از توابع شهرستان روانسر با هویت ”محمد میسری“ در حالی کە از سوی نیروهای انظامی تحت تعقیب قرر گرفتە بود، در نزدیکی روستای دزآور نوسود واژگون شدە وخود بە شدت زخمی شدە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.