رسانه خبری پیامِ ایرانی

احضار و تهدید اعضای انجمن های مدنی در پیرانشهر


 

هەنگاو: طی ماه گذشتە شمار زیادی از اعضای سازمان زیست محیطی پیرانشهر و کافە کتاب اندیشە این شهر از سوی نهادهای امنیتی احضار و مورد تهدید قرار گرفتەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای مهرماه امسال، دست کم ١۵ تن از فعالین مدنی سرشناس پیرانشهر کە عضو انجمن زیست محیطی این شهر و همچنین کافە کتاب اندیشە بودند، از سوی ادارە اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفتەاند.

یکی از فعالینی کە احضار شدە بود و بە دلایل امنیتی از ذکر نام وی معذوریم، در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە ادارە اطلاعات رسما از ما خواستە است کە در نشستهای این دو انجمن شرکت نکنیم.

این دو انجمن طی سالهای گذشتە در زمینەهای زیست محیطی، فرهنگی و مدنی فعالیت های چشمگیری داشتەاندمنبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.