رسانه خبری پیامِ ایرانی

سرنوشت خالد باباخانی همچنان نامعلوم است


 

هەنگاو: هیچ خبری از سرنوشت اهل روانسر کە بە اتهام ترغیب و تشویق مردم جهت بایکوت انتخابات یازدهمین دورە مجلس بازداشت شدە است، در دست نمی باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، علی رغم سپری شدن ١٠ روز از بازداشت یک شهروند اهل روانسر در استان کرمانشاه با هویت ”خالد باباخانی“ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر، سرنوشت وی نامعلوم بودە و پیگیریهای خانوادەاش در این زمینە بی نتیجە ماندە است.

خالد باباخانی فرزند عزیز، روز دوشنبە ٢١ بهمن ٩٨ (١٠ فوریە ٢٠٢٠) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات روانسر در محل کار خود (آرایشگاه) بازداشت شدە است.

یک منبع مطلع پیشتر بە هەنگاو اعلام کردە بود کە این شهروند کرد بە اتهام ”تشویق و ترغیب مردم“ جهت بایکوت انتخابات یازدهمین دورە مجلس ایران بازداشت شدە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.