تایید حکم ۶ سال حبس کامران ساختمانگر از سوی دادگاه تجدید نظر

به اشتراک گذاشتن


هەنگاو: یکی از فعالین کارگری اهل سنندج کە اواخر آذر ماه سال گذشتە بە حبس محکوم شدە بود، حکم حبسش در دادگاه تجدید نظر عینا تایید گردید.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە،  حکم ۶ سال حبس کامران ساختمانگر، فعال کارگری اهل سنندج از سوی شعبە چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان بە ریاست قاضی ”مصطفی طیاری“ تایید شدە است.


کامران ساختمانگر آذر ماه سال ٩٨ از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی سیدی بە تحمل ۶ سال حبس محکوم شدە است.


بر طبق حکم صادرە آقای ساختمانگر بە اتهام ”عضویت در حزب کوملە“ بە ۵ سال حبس و بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ بە تحمل ١ سال حبس محکوم شدە است. با توجە بە مادە تجمیع احکام قانون مجازات اسلامی، بیشترین حکم یعنی ۵ سال حبس قابل اجرا می باشد.


کامران ساختمانگر روز پنج شنبە ١۴ شهریور ٩٨ (۵ سپتامبر ٢٠١٩) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات در اطراف سقز بازداشت پس از سە ماه حبس روز چهارشنبە ۶ آذر (٢٧ نوامبر) با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شدە بود.

 منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *