نمایندگان مجلس چهارشنبه ۲۰ فروردین با ۱۹۶ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر به کاظم خاوازی به‌عنوان وزیر کشاورزی رأی اعتماد دادند. محمود صادقی و حسین مقصودی نمایندگان تهران و سبزوار به عنوان مخالف و هادی قوامی، علی محمد مرادی و محمد علی وکیلی نمایندگان اسفرأین، قروه و تهران به عنوان موافق وزیر پیشنهادی کشاورزی صحبت کردند. کاظم خاوازی روز گذشته به‌عنوان وزیر جهاد کشاورزی برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی شد. از مسئولیت‌های قبلی او می‌توان به معاون ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سرپرست مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور، معاون تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات خاک و آب، معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی مؤسسه تحقیقات خاک و آب، رئیس بخش تحقیقات بیولوژی خاک و رئیس ایستگاه تحقیقات خاک و آب کرج اشاره کرد.