رسانه خبری پیامِ ایرانی

اعدام ٢٢ شهروند طی ماه فوریە ٢٠٢٠ در ایران


 

هەنگاو: طی ماه گذشتە میلادی دست کم ٢٢ شهروند در زندان های ایران اعدام شدەاند کە نسبت بە ماه ژانویە ١۴ مورد کاهش داشتە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه فوریە ٢٠٢٠، حکم اعدام ٢٢ شهروند در زندان های  کرج، کرمانشاه، ارومیە، زاهدان، شیراز، بروجرد، اصفهان، قم و شیروان بە اجرا در آمدە است.

بر طبق این گزارش، ٢٠ زندانی بە اتهام قتل عمد و ٢ زندانی نیز بە اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدەاند.

هویت کامل ١٨ نفر از این افراد برای هەنگاو احراز شدە و هویت ۶ نفر دیگر تاکنون احراز نشدە است.

 

منابع

سازمان حقوق بشری هەنگاو

سازمان حقوق بشر ایران

ارگان خبری مجموعە فعال حقوق بشر در ایران

کمپین فعالین بلوچ

سایت حکومتی رکنا

سایت حکومتی دوات آنلاینمنبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.