رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا بر سر صدور گواهی‌نامه (گذرنامه) دیجیتالی واکسیناسیون کرونا توافق کردند. این گواهی‌نامه قرار است هنگام ورود شهروندان به رستوران‌ها، بارها، جشنواره‌ها و هواپیماها کنترل شوند. چنین گواهی‌نامه‌ای با امید به امکان گردشگری دوباره به‌ویژه در کشورهایی مانند اسپانیا، پرتغال، یونان و اتریش صادر می‌شود که زندگی اقتصادی آن‌ها به این صنعت وابسته است. با این حال مخالفت‌هایی با صدور گواهی‌نامه واکسیناسیون کرونا شده است. مخالفان می‌گویند صدور این گواهی‌نامه مغایر حقوق بشر و تبعیض‌آمیز است و بین کسانی که واکسن زده‌اند و بقیه افراد جامعه تبعیض قائل می‌شود. مدافعان آن اما معتقدند که برای کنترل و شکست کامل ویروس کرونا نیاز به آمارهای دقیق دارند و فهرست شهروندانی که واکسن دریافت کرده‌اند می‌تواند در این زمینه کمک کند. در نشست رهبران اروپا برخی از کشورها که مخالف صدور این گواهی‌نامه بودند با آن به‌شکل مشروط موافقت کردند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان می‌گوید در حال حاضر گواهی‌نامه واکسیناسیون نمی‌تواند نقشی ایفا کند زیرا تاکنون شمار کمی از مردم ایمن شده‌اند. حتی بعدها نیز این گواهی‌نامه به تنهایی برگه‌ای برای تعیین این‌که چه کسی مجاز به سفر است و چه کسی مجاز نیست، نخواهد بود. به‌عنوان مثال در حال حاضر کودکان نمی‌توانند واکسن بزنند ، زیرا هیچ واکسنی برای آن‌ها تصویب نشده. بنابراین، از نظر مرکل، تست کرونا همچنان باید هنگام مسافرت انجام شود.