رسانه خبری پیامِ ایرانی

عکس‌های ‘حرارتی’ فیل‌ها به بقاء همنوعانشان کمک می‌کند


فیل‌های یک باغ وحش در بریتانیا می‌توانند در چاچوب یک طرح محافظت از حیاط وحش به همنوعانشان در طبیعت کمک کنند. این فیل‌ها هزاران بار جلوی دوربین‌های حرارتی ایستاده‌اند تا از عکسشان برای ردیابی و نظارت بر جمعیت فیل‌ها در جهان استفاده شود.منبع خبر

Leave A Reply

Your email address will not be published.