رسانه خبری پیامِ ایرانی

پروین ادوایی از زندان سنندج آزاد شد


هەنگاو: پروین ادوایی فعال مدنی و فعال در حوزەهای حقوق زنان و کودکان مشمول عفو شدە و از زندان آزاد شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە پروین ادوایی فعال مدنی اهل مریوان کە در حوزەهای حقوق زنان و کودکان فعالیت داشت، پس تحمل حدود شش ماه از دوران محکومیت ٢ سالە خود در زندان مرکزی سنندج، مشمول عفو نوروزی شدە و از زندان آزاد شد.

پروین ادوایی اهل روستای سلین و ساکن مریوان، روز شنبە ۵ مرداد ٩٨ ( ٢٧ ژوئیە ٢٠١٩) توسط نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت و پس از سە ماه با وثیقە سنگین ۵٠٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

پروین ادوایی زمستان سال گذشتە از سوی دادگاه انقلاب مریوان بە اتهام “عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)” بە تحمل ۵ سال حبس محکوم گردید و این حکم در دادگاه تجدید نظر  استان بە ٢ سال حبس کاهش یافت.


وی سر انجام روز پنجشنبە ١٠ بهمن ٩٨ (٣٠ ژانویە ٢٠٢٠)، جهت سپری نمودن دوران محکومیت ٢ سالە خود بازداشت و بە کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل شدە بود.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.