رسانه خبری پیامِ ایرانی

‬پروتستان‌‬ها‭ ‬چگونه‭ ‬رفتار‭ ‬می‌کنند؟

احترام‭ ‬به‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادر‭ ‬

‭ ‬نسل‭ ‬قدیم‭ ‬آلمانها‭ ‬طوری‭ ‬تربیت‭ ‬شده‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬هیچوقت‭ ‬با‭ ‬والدین خود‭ ‬مناقشه‭ ‬نمی‭ ‬کنند. ‬در‭ ‬کتاب‭ ‬مقدس‭ ‬ذکرشده: “به‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادرت‭ ‬احترام‭ ‬بگذار‭ ‬تا‭ ‬عمری‭ ‬طولانی‭ ‬در‭ ‬سرزمینی‭ ‬که‭ ‬خداوند‭ ‬به‭ ‬تو‭ ‬خواهد‭ ‬بخشید‭ ‬داشته‭ ‬باشی”.‭ ‬این‭ ‬فرمان‭ ‬چهارم‭ ‬از‭ ‬ده‭ ‬فرمان موسی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬به‭ ‬کودکان‭ ‬هم‭ ‬تلقین‭ ‬می شد. ‬امروزه‭  ‬می دانیم‭ ‬که‭ ‬هدف‭ ‬از آن ‬روش‭ ‬تربیتی، نه‭ ‬سختگیرانه‭ ‬‬بلکه‭ ‬فرصت دادن به فرزند برای استفاده از تجربه والدین‭ ‬است.‭ ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت ‬که‭ ‬طول‭ ‬عمر‭ ‬امروزه‭ ‬بالاتر از گذشته است ‬و‭ ‬بدین‭ ‬لحاظ‭ ‬نیاز‭ ‬بیشتری‭ ‬به‭ ‬توجه‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬افراد سالخورده ‬حس می‌شود. ‬

Vater Mutter ehren
Illustration: Maren Amini

احترام‭ ‬در‭ ‬خانواده‭ ‬چی‭ ‬مفهومی‭ ‬دارد؟‭ ‬احترام‭ ‬در‭ ‬خانواده‭ ‬به‭ ‬معنی‭ ‬مراقبت‭ ‬های‭ ‬مهربانانه ‬از‭ ‬والدین‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬مسائلی مثل حفظ‭ ‬نام‭ ‬و‭ ‬شرف‭ ‬خانوادگی. ‬احترام به والدین‭ ‬در‭ ‬واقع به معنی احترام‭ ‬به ‬آزادی‭ ‬و‭ ‬خودمختاری‭ ‬والدین در سنین بالا و ‬این‭ ‬احترام‭ ‬و‭ ‬کرامتی‌ست‭ ‬از سوی خداوند‭ ‬به‭ ‬انسانها‭ ‬اهدا‭ ‬شده‭ .‬مسیحی‭ ‬ها‭ ‬می‭ ‬گویند‭ ‬هر‭ ‬انسان‭ ‬تصویری‭ ‬از‭ ‬خداوند‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬او‭ ‬خلق‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬محبت‭ ‬اوست‭.‬

عشق،‭ ‬رابطه‭ ‬جنسی،‭ ‬ازدواج‭ ‬

در‭ ‬ازدواج‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مرد‭ ‬و‭ ‬زن هر دو نسبت ‬به‭ ‬هم‭ ‬احترام‭ ‬و‭ ‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬زیرا هیچکدام‭ ‬بر‭ ‬دیگری‭ ‬برتری‭ ‬ندارد‭. ‬در‭ ‬فرمان‭ ‬ششم‭ ‬انجیل‭ ‬آمده‭ ‬که‭ ‬رابطه‭ ‬جنسی‭ ‬با‭ ‬شخص‭ ‬ثالث‭ ‬در‭ ‬حین‭ ‬ازدواج‭ ‬جایز‭ ‬نیست. عیسی‭ ‬مسیح‭ ‬واضح‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬بقیه‭ ‬پیامبرانی که ‬در‭ ‬عهد‭ ‬قدیم نامشان ذکر شده تاکید کرده که‭ ‬یک‭ ‬زوج‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬وفا‭ ‬دار‭ ‬‬باشند‭. ‬هر‭ ‬مسیحی‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬عیسی‭ ‬مسیح‭  ‬از‭ ‬انجیل‭ ‬متی‭ ‬(۱۹‭:‬۶‭) ‬را می‌شناسد: “‬آنچه‭ ‬را‭ ‬خدا‭ ‬پیوست‭ ‬انسان‭ ‬جدا‭ ‬نسازد‭.” ‬اما‭ ‬این راهم‭ ‬میدانند‭ ‬که‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬ازدواجها‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬با ‬شکست‭ ‬مواجه‭ ‬شود‭ ‬وگاهی‭ ‬‬بهتر‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬فاصله‭ ‬بگیریم‭ ‬تا ‬هر‭ ‬کس‭ ‬راه‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬کند. ‬

Liebe
Illustration: Maren Amini

کلیسای‭ ‬پروتستان ‬رابطه‭ ‬جنسی‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬هدیه‭ ‬الهی‭ ‬می‭ ‬شمارد. ‬اینکه ‬دو‭ ‬انسان‭ ‬همدیگر‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬بدارند ‬امری عالی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ارزش‭ ‬است. هدف از ‬رابطه‭ ‬جنسی‭ ‬تنها‭ ‬‬تولید‭ ‬مثل‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬زوجین‭ ‬میتوانند‭ ‬آزادانه‭ ‬از‭ ‬بارداری‭ ‬خودداری‭ ‬کنند. حتی در ‬بخش های از‭ ‬انجیل‭ ‬‬شعرهایی‭ ‬شهوانی‭ ‬به چشم می‌خورد ‬که‭ ‬هدف از‭ ‬آنها‭ ‬لذت‭ ‬از‭ ‬رابطه‭ ‬جنسی است‭.‬

خشونت‭ ‬و‭ ‬خشونت‭ ‬زدایی‭ ‬

بیشتر‭ ‬مسیحی‭ ‬ها‭ ‬می‭ ‬گویند‭ ‬بهترین‭ ‬راه‭ ‬دوری‭ ‬از‭ ‬گرداب‭ ‬خشونت‭ ‬این‭ ‬است‭, ‬که حتی‭ ‬اگر‭ ‬دیگری ‬به‭ ‬عمل‭ ‬خشونت‭ ‬آمیز‭ ‬روی‭ ‬آورد‭ ‬شما‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬امتناع‭ ‬کنید ‬و آیات‭ ‬”دشمنان‭ ‬تان‭ ‬را‭ ‬دوست بدارید” (متی ‭ ‬۴۳‭:‬۵‬) ‬و “‬هر‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬رخسارهٔ‭ ‬راست‭ ‬تو‭ ‬سیلی‭ ‬زد،‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬او‭ ‬بگردان” (‭ ‬متی‭ (‬۵‭:‬۳۹‭ ‬را‭ ‬بیاد‭ ‬بیاورید. ‬مارتین‭ ‬لوتر‭ ‬کینگ‭ ‬کشیش‭ ‬سیاه‭ ‬پوست‭ ‬آمریکایی‭ ‬اعتراضات خود ‬علیه‭ ‬نژادپرستی‭ ‬را بدور از هرگونه خشونت سازمان‌دهی کرد. ‭ ‬همچنین ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬کلیساهای پروتستان‭ ‬مانند کلیسای‭ ‬منونیتین‭ ‬همواره ‬خواهان‭ ‬امتناع‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬هستند‭.‬

Gewaltlosigkeit
Illustration: Maren Amini

بین‭ ‬سالهای‭ ‬۲۰۰۱‭ ‬و‭ ‬۲۰۱۰‭ ‬مجمع‭ ‬جهانی‭ ‬کلیسا‭ ‬اعلان‭ ‬کرد‭ ‬که‭  ‬ترک‭ ‬یک‭ ‬طرفه‭ ‬خشونت‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬بهترین‭ ‬راه‭ ‬برای‭ ‬شکستن‭ ‬گرداب‭ ‬خشونت‭ ‬است ‬اما‭ ‬پروتستان‭ ‬ها‭ ‬بدین‭ ‬باورند‭ ‬که‭ ‬در برخی ‬مواقع‭ ‬خشونت‭ ‬لازم‭ ‬است. از جمله ‬هاینریش‭ ‬بدفورد‭ ‬شتروم‭ ‬عضو شورای کلیسای پروتستان آلمان ‬درپی‭ ‬یک‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬شمال‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۴‭ ‬اعلام‭ ‬کرد ‬وقتی‭ ‬انسان‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬خطر‭ ‬مرگ‭ ‬مواجه‭ ‬هستند‭ ‬باید‭ ‬به شکل ‬نظامی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬محافظت‭ ‬شود. ‬

مزاح،‭  ‬طنز،‭ ‬توهین‭ ‬به‭ ‬مقدسات‭

 ‬آیا‭ ‬جک و لطیفه ساختن ‬درباره‭ ‬خدا، ‬دین‭  ‬و‭ ‬پیامبران‭ ‬مجاز است؟‭ ‬بحث‭ ‬درین‭ ‬باره‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۲۰۰۵‭ ‬و زمانیکه‭ ‬مجله‭ ‬ها‭ ‬کاریکاتور‭ ‬محمد‭ ‬را‭ ‬نشر‭ ‬کردند‭ ‬شروع‭ ‬شد. مسیحیان ‬پروتستان‭ ‬‬معتقدند‭ ‬که‭ ‬طنز‭ ‬ساختن‭ ‬درباره‭ ‬دین‭ ‬باید‭ ‬آزاد‭ ‬باشد‭ ‬چون‭ ‬این‭ ‬جوکها‭ ‬پیش‭ ‬از مذهب، معمولا‭ ‬رفتار‭ ‬مذهبیون‭ ‬را‭ ‬نقد‭ ‬می کنند. ‬طنز‭ ‬می تواند‭ ‬جامعه را‭ ‬از‭ ‬تظاهر‭ ‬به‭ ‬‬مذهب‭ ‬یا‭ ‬اعتقادات تحمیلی نجات بدهد.

Satire
Illustration: Maren Amini

اما‭ ‬مردم‭ ‬حق‭ ‬دارند‭ ‬که خواستار احترام‭ ‬به اعتقادات دینی خود باشند.‭ ‬در‭ ‬ماده‭ ‬۱۶۶‭ ‬قانون‭ ‬کیفری‭ ‬آلمان‭ ‬توهین‭ ‬به‭ ‬اعتقادات‭ ‬و‭ ‬جوامع‭ ‬مذهبی در صورتی که ‬که‭ ‬مسبب‭ ‬مزاحمت‭ ‬عمومی‭ ‬شود‭ ‬ممنوع‭ ‬‬است‭ ‬و‭ ‬همچنین ماده ۴ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬آلمان‬‭ ‬حقوق‭ ‬بشر، آزادی ‬انجام‭ ‬آیین‭ ‬مذهبی‭ ‬و‭ ‬آزادی‭ ‬عقیده‭ ‬را تضمین می‌کند.‭ ‬اجرای‭ ‬آیین‭ ‬های مربوط به ‬مذاهب زنده‭ ‬جهان نیز‭ ‬در صورتی که ‬برای ‬کسی‭ ‬مزاحمتی‭ ‬ایجا‭ ‬نشود‭ ‬آزاد است. 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.