Share

وبیناری در مورد اثرات سیاسی و اجتماعی بحران کرونا از یک دیدگاه نظری:

سخنران: مراد فرهادپور، نویسنده و مترجم.

مراد فرهادپور: «ویژگی هر بحرانی تشدید و برجسته‌تر کردن مشخصات هر وضعیت انضمامی‌ است. بدین‌سان بحران هم پرده از گذشته برمی‌دارد و هم راه‌های بی‌سابقه‌ای به‌ روی آینده می‌گشاید. کنش و واکنش میان شرایط عام و وضعیت‌های خاص یا به بیان دیگر قاعده و استثناء را در شرایط بحرانی بهتر می‌توان دید. به همین سبب می‌توان تقریبا مطمئن بود که رابطه میان دو منطق تعیین‌کننده وضعیت ایران با ظهور و شیوع کووید ۱۹ روشن‌تر خواهد شد. بحران ویروس کرونا فرصتی فراهم می‌آورد تا دینامیسم ناشی از تاثیر متقابل قاعده عمومی ادغام در سرمایه‌داری و وضعیت استثنائی انزوای فرهنگی-سیاسی از نظام جهانی به صورتی عمیق‌تر درک و تحلیل شود. از طرف دیگر، بررسی این دینامیسم به نوبه خود افق گسترده‌تری برای درک پیامدهای محلی و جهانی اپدیمی کرونا باز می‌کند.»

♦ لینک وبینار: bit.ly/zamaneh1webinar


مراد فرهادپور: درباره ادغام/انزوا

ادغام/انزوا: گفت‌وگو با مراد فرهادپور درباره اعتراضات دی‌ماه و روند تحولات کنونی


وبینار پیشین که ادامه آن در روز جمعه ۲۲ فروردین/۱۰ آوریل خواهد بود:

وبینار: اقتصاد سیاسی و موضوع غارت

Share