صدور حکم دو بار اعدام و ١۶٢ سال حبس برای سە شهروند اهل کامیاران

به اشتراک گذاشتن


 

هەنگاو: سە شهروند اهل کامیاران بە اتهام قتل چند تن از اعضای سپاه پاسداران از سوی دستگاه قضایی ایران بە اعدام و حبس های طولانی مدت محکوم شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ١۴ مهر ٩٨ (۶ اکتبر ٢٠١٩)، شعبە یک دادگاه کیفری استان کردستان، یک شهروند اهل کامیاران را بە طور غیابی بە دو بار اعدام محکوم کردە و دو شهروند دیگر را بە تحمل حبس طولانی مدت محکوم کردە است.

بر طبق رای صادرە، صلاح رحمانی اهل کامیاران و پیشمرگە حزب دمکرات کردستان ایران بە طور غیابی بە اتهام دو فقرە قصاص نفس از بابت قتل (صدیق امینی و جبار ابراهیمی) با استیذان از رهبر ایران بە دو بار اعدام محکوم شدە است. وی همچنین از بابت شروع بە قتل محمد صالح صابری بە تحمل ٣ سال حبس تعزیری محکوم شدە است.

حیدر قربانی دیگر متهم این پروندە از بابت چندین اتهام مختلف جمعا بە ١١٨ سال و ۶ ماه حبس و٢٠٠ ضربە شلاق محکوم شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

بە اتهام سە فقرە معاونت در قتل عمد بە سە فقرە حبس تعزیری هر کدام بە مدت ٣٠ سال (محمد شاهو کریمیان، جبار ابراهیمی و صدیق امینی) (مادە ١٣۴ قانون مجازات اسلامی).

محکومیت حیدر قربانی بە تحمل دو فقرە حبس تعزیری  هر کدام بە مدت ۴ سال و دو فقرە شلاق تعزیری هر کدام بە تعداد ١٠٠ ضربە از بابت بزە و تحصیل دو ستگاه پژو ۴٠۵ مسروقە.

محکومیت دو فقرە حبس تعزیری هر کدام بە مدت ١۵ ماه  از بابت دو فقرە بزە الصاق پلاک خودروهای دیگر بر روی خودروهای پژوی مسروقە و رانندگی با آنها.

محکومیت بە ۶ سال حبس تعزیری از بابت بزە شروع بە آدم ربایی نسبت بە محمد صالح صابری.

محکومیت بە سە فقرە حبس تعزیری هر کدام بە مدت ۴ سال  از بابت سە فقرە بزە مبنی بر تلاش و مساعدت جهت خلاصی متهمین ( کمال قبادی، سعدی محمدی و صلاح رحمانی) از محاکمە و مجازات

محمود صادقی برادر زن حیدر نیز بر طبق رای صادرە بە تحمل ۴٠ سال و ۶ ماه حبس و ٢٠٠ ضربە شلاق محکوم شدە است؛

بە اتهام یک فقرە معاونت در قتل  محمد شاهو کریمیان عمد بە یک فقرە حبس تعزیری بە مدت ٣٠ سال.

محکومیت بە تحمل دو فقرە حبس تعزیری هر کدام بە مدت ۴ سال  و دو فقرە شلاق تعزیری هر کدام بە تعداد ١٠٠ ضربە از بابت بزە و تحصیل دو ستگاه پژو ۴٠۵ مسروقە.

محکومیت دو فقرە حبس تعزیری هر کدام بە مدت ١۵ ماه  از بابت دو فقرە بز الصاق پلاک خودروهای دیگر بر روی خودروهای پژوی مسروقە و رانندگی با آنها.

بر اساس مادە ١٣۴ قانون اساسی مصوب سال ٩٢، از بین مجازات های تعزیری معینە برای متهمن، صرفا مجازات اشد قابل اجرا می باشد و چنانچە مجازات اشد بنا بە دلایلی تقلیل یابد یا لغو شود، مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد. بدین ترتیب برای هر یک از حیدر قربانی و محمود صادقی حکم ٣٠ سال حبس اجرا خواهد شد.

رای صادرە برای حیدر قربانی و محمود صادقی حضوری بودە و این دو ٢٠ روز پس از صدور حکم مهلت دارند کە بە حکم صادرە اعتراض نمایند. این دو شهروند مهر ماه ٩۵ بازداشت شدە و هم اینک در زندان مرکزی سنندج محبوس می باشند.

همچنین ایام بازداشت قبلی متهمین محاسبە و اعمال خواهد شد.

گفتنی است کە، صباح رحمانی، فرزند صلاح رحمانی، روزپنج شنبە ١٠ اسفند ٩۶ (٢ مارس ٢٠١٨)  در شهر اربیل، پایتخت حکومت اقلیم کوردستان در جریان یک بمب گذاری جانش را از دست داد. حزب دمکرات کردستان ایران رسما ایران را عامل ترور صباح رحمانی اعلام کرد.منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *