سعید دهقان، وکیل «جمعیت امام علی» چهارشنبه ۱۳ اسفند در توئیتر اعلام کرد که دادگاه حکم انحلال این جمعیت امدادگر را صادر کرد. این حکم در شعبه ۵۵ دادسرای حقوقی تهران صادر شده است. پرونده جمعیت امام علی با شکایت وزارت کشور و با درخواست انحلال آن به این شعبه ارسال شده بود. به‌گفته دهقان دادگاه جمعیت امام علی روز گذشته سه‌شنبه ۱۲ اسفند تا پایان وقت اداری طول کشیده بود «اما این رأی مفصل و ٨ صفحه‌ای – با محتوایی که کاملاً از بی‌طرفی خارج است – صبح امروز صادر شد.» سعید دهقان رأی دادگاه را «اجرای نمایش به جای اجرای عدالت» نامیده است. در جلسه روز سه‌شنبه دادگاه، زهرا رحیمی، مدیر‌عامل جمعیت امام علی، آرش کیخسروی و ابوذر نصراللهی وکیلان پرونده و دو نماینده وزارت کشور شرکت داشتند. پیش از این ابوذر نصراللهی گفته بود وزارت کشور می‌تواند فعالیت جمعیت را محدود کند، ولی به‌صورت کلی این با اصل ترافعی بودن دادرسی در منافات است. همچنین مطابق الزام قانونی، دادگاه برای دستور موقت باید خسارت احتمالی در نظر بگیرد زیرا کودکان و خانواده‌های تحت پوشش جمعیت امام علی در این مدت انحلال دچار مشکلات عدیده معیشتی خواهند شد. نیروهای امنیتی دفتر جمعیت امدادگر امام علی را یکم تیرماه سال جاری پلمب کردند و همزمان شارمین میمندی‌نژاد، بنیانگذار آن، مرتضی کی‌منش مسئول رسانه‌ای این جمعیت و کتایون افرازه، از مسئولان این نهاد نیز بازداشت شدند. کی‌منش یکم مرداد، افرازه ۳۱ تیر با سپردن وثیقه و میمندی‌نژاد نیز ۶ آبان با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.