آمارها از انقراض برخی مشاغل در ایران حکایت دارند. در یک قرن گذشته بسیاری از مشاغل کهن و سنتی در ایران از بین رفته و فراموش شده‌اند.

در این میان مشاغل تاریخی و با سابقه‌ای مانند قالیبافی نیز در معرض رشد منفی قرار گرفته‌ و به مرز نابودی نزدیک‌تر شده‌ است.

پیشرفت در زمینه صنعت و تکنولوژی را می‌توان از دلایل افول برخی از حرفه‌ها دانست. از دوره قاجاریه تا به امروز دست‌کم ۱۵۰ شغل از بین رفته است. 

تصاویر پیش‌رو تاکیدی روی دستان کارگران و صنعتگران دارد و برخی از مشاغل رو به زوال و فراموشی را نشان می‌دهد.