کارگران معترض که تعدادشان به حدود ۵۰ نفر می رسد، در اعتراض به پایین بودن پایه حقوق و سایر مطالبات صنفی خود دست از کار کشیدند و در محوطه کارخانه تجمع کردند.

کارگران حاضر در این تجمع گفتند: کارفرما به بهانه‌های مختلف از پرداخت مطالباتمان خودداری می کند و اعتراض ما را با تهدید به اخراج پاسخ می‌دهد.