رسانه خبری پیامِ ایرانی

دست کم ۲۰۰۰ مسلمان به مذهب پروتستان گرویده اند

گزارش این روزنامه در مورد رو آوردن پناهجویان مسلمان به مذهب پروتستان، بر اساس اطلاعاتی توسط ۱۸ تا ۲۰ کلیسای ایالتی که نمایندگی از حدود ۲۲ میلیون جمعیت این کشور را می نمایند، و نیز ائتلاف پروتستان که نمایندگی از حدود ۱.۸ میلیون جمعیت مسیحیان پیرو انجیل را می نمایند، تهیه شده است. اما تا اکنون رقم گرایش به مذهب کاتولیک در دست نیست.

بنابر این گزارش، دست کم ۱۲۰۰ تن به کلیساهای ایالتی رو آورده و حدود ۸۰۰ تن دیگر به کلیساهای مستقل رجوع نموده اند. تغییر مذهب این افراد اکثراً با برگزاری مراسم ویژه غسل تعمید همراه بوده است.

این درحالی است که به گفته شماری از مسئولان کلیساهای آلمان، احتمال می رود که شمار این افراد بیشتر از ارقام رسمی باشد، زیرا شماری از اسقف ها و رهبران مذهبی با صلاحیت خود، غسل تعمید را انجام می دهند و در زمینه ارقامی در دست نیست.

بر اساس گزارش روزنامه آلمانی “ویلت”، از میان افرادی که به مسحیت رو آورده اند، شمار زیادی ایرانی بوده اند. افزون بر این، به گفته انیته کورشوس سردبیر کلیسای ایالتی ویستفالین، در میان افرادی که در کلیساهای آلمان غسل تعمید انجام داده و عضویت کلیسا را پذیرفته اند، شماری نیز از مسیحیان ایرانی نیز می باشند که در ایران مؤفق به غسل تعمید نشده اند.

نویسنده خبرگزاری ها / ع. ح.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.