چکە کردن سقف زندان ارومیە و سهل انگاری مسئولین زندان

به اشتراک گذاشتن


 

هەنگاو: با فرا رسیدن فصل باران و بارشهای اخیر، سقف زندان مرکزی ارومیە از استانداردهای لازم برخوردار نیست و چکە می کند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی چند روز گذشتە شهر ارومیە شاهد بارش باران بودە و بە دلیلی خرابی سقف زندان مرکزی این شهر، سقف بند سیاسی و عقیدتی این زندان شروع بە چکە کردن کردە است.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، مسئولین زندان طی روزهای گذشتە چندین بار قول دادەاند کە این مشکل را بر طرف کنند، اما تاکنون هیچ اقدامی نکردەاند.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە زندانیان این بند بە نوبت ناچار هستند هر ساعت لگن های پلاستیکی را کە از چکە آب باران پر شدە، خالی کنند.

خیس شدن زمین موجب رطوبت داخل زندان شدە و صدای ناشی از چکە کردن نیز زندانیان را کلافە کردە است.

در بند زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان مرکزی ارومیە نزدیک بە ٧٠ زندانی کە اکثریت آنها زندانیان سیاسی کرد هستند، نگهداری می شوند.منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *