به گزارش خبرگزاری رویترز، کریستالینا جورجیِوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول پنجشنبه ۹ آوریل/ ۲۱ فروردین هشدار داد که بحران جهانی همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ کشورهای در حال توسعه را بیش از کشورهای توسعه‌یافته درگیر رکود اقتصادی می‌کند. جورجیِوا گفت: «بر اساس برآورد ما رشد اقتصادی ۱۷۰ کشور در اثر همه‌گیری جهانی منفی می‌شود. اگر همه‌گیری در نیمه دوم سال جاری مهار شود، این احتمال وجود دارد که از اواسط سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی این کشورها به تدریج مثبت شود.» رئیس صندوق بین‌المللی پول در ادامه اما یادآوری کرد که چشم‌انداز روشنی از توانایی کشورها برای مهار همه‌گیری کرونا وجود ندارد. جورجیِوا گفت: «چشم‌انداز بهبود اوضاع به عوامل متعددی از جمله به مدت همه‌گیری جهانی بستگی دارد.»