Share

بنابر گزارش سازمان حقوق بشری “هەنگاو” و خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مصطفی سلیمی، زندانی سیاسی در سقز در آستانه اعدام قرار دارد. یک خبر حاکی از آن است که او و یک زندانی دیگر را به سلول انفرادی منتقل کرده‌اند که معنای آن آمادگی برای اجرای حکم اعدام است. مصطفی سلیمی، عضو حزب دمکرات کردستان ایران بوده و پس از جدایی از این حزب به سقز بازگشته بود. او در سال ۱۳۸۲ دستگیر شد. در این مدت در سقز و سنندج در بازداشت بود.

مصطفی سلیمی

مصطفی سلیمی

سایت “هه‌نگاو” نوشته است: «مصطفی سلیمی در جریان شورش زندان سقز در روز جمعە ٨ فروردین ٩٩ (٢٧ مارس ٢٠٢٠)، همراه با ٧٠ زندانی دیگر از زندان سقز فرار کرد و پس از ١٠ روز یعنی ١٨ فروردین ماه از سوی نیروهای امنیتی حکومت دستگیر شد. محمد جباری دادستان سنندج از وی بە عنوان طراح اصلی فرار زندانیان سقز نام بردە بود.»

در همین سایت آمده است: « پسر ٢۵ سالە مصطفی سلیمی با هویت ”اشکان“ در تاریخ ٢٣ خرداد ٩٧ (١٣ ژوئن ٢٠١٨) در حالی کە برای پیگیری پروندە پدرش بە دادگاه سقز مراجعە کردە بود، پس از آنکە از سوی مسئولین دستگاه قضایی مورد هتاکی و بی احترامی قرار گرفتە بود، اقدام بە خودکشی نمود.»

Share