رسانه خبری پیامِ ایرانی

محمد جباری، دادستان سنندج خواهان اعدام فوری مصطفی سلیمی می باشد


هەنگاو: دو زندانی اهل سقز کە در جریان شورش زندان سقز از زندان فرار کردە و طی روزهای گذشتە دوبارە بازداشت شدە بودند، با خطر جدی اعدام روبرو هستند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز جمعە ٢٢ فروردین ٩٩ (١٠ آوریل ٢٠٢٠)، خانوادەهای هر یک از مصطفی سلیمی و شورش مروتی دو زندانی محکوم بە اعدام بە زندان سقز فراخواندە شدە و در حالی کە این دو نفر دستبند و پابند داشتەاند با آنها ملاقات و سپس آنها را بە سلول های انفرادی منتقل کردەاند.


مصطفی سلیمی اهل روستای “ایلو” سقز، متولد چهارم تیرماه ۱۳۴۶ باشد کە در تاریخ هفدهم فروردین ۱۳۸۲ بازداشت و با اتهاماتی نظیر «محاربه»، «سرقت مسلحانه» و «عضویت در احزاب اپوزسیون کرد» توسط قاضی گودینی محاکمه و به اعدام محکوم شد.


این زندانی پیشتر بە مدت چند سال عضو حزب دمکرات کردستان ایران بودە و پس از جدایی از این حزب بە سقز بازگشتە بود. وی از ١٧ سال پیش بدون داشتن حق مرخصی در زندان های سقز و سنندج محبوس می باشد.


شورش مروتی نیز چند سال پیش بە اتهام قتل عمد بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بود.


بر اساس اظهارات یه منبع مطلع در دادگستری کردستان، محمد جباری دادستان سنندج، با داشتن اختیارات تام از ریاست قوه قضاییه، مصرانه خواهان اعدام فوری مصطفی سلیمی و شورش مروتی می باشد.


هەنگاو مطلع شدە است کە دو دستگاه جرثقیل بە زندان سقز منتقل شدە و تمامی تلفن های زندان قطع شدە است.


این دو زندانی در جریان شورش زندان سقز در روز جمعە ٨ فروردین ٩٩ (٢٧ مارس ٢٠٢٠)، همراه با ٧٠ زندانی دیگر از زندان سقز فرار کرد و پس از ١٠ روز یعنی ١٨ فروردین ماه از سوی نیروهای امنیتی حکومت دستگیر شدند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.