کشتە شدن یک شهروند اهل ملکشاهی ایلام باشلیک مستقیم نیروهای انتظامی

به اشتراک گذاشتن


هەنگاو: یک جوان اهل شهرستان ملکشاهی ایلام در شهرستان مهران این استان با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی بە قتل رسید.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە ٢٢ فروردین ٩٩ (١٠ آوریل ٢٠٢٠)، نیروهای مسلح ایران در مرز مهران استان ایلام بە سوی اتومبیل یک شهروند آتش گشودە و رانندە آن را بە قتل رساندەاند.


خبرنگار هەنگاو در ایلام هویت شهروندی را کە بە قتل رسیدە است ”جبار افرا“ اهل شهرستان ملکشاهی“ اعلام کردە است. این شهروند زخمی شدە و پس از انتقال بە مراکز درمانی مهران جانش را از دست دادە است.


رسانەهای حکومتی در اینبارە اعلام کردەاند کە فرد مذکور بە همراه شخص دیگری در حال سرقت کابل های برق بودەاند کە از سوی نیروهای انتظامی بە سوی آنها شلیک شدە است. خبری کە منابع هەنگاو آن را تکذب و اعلام کردەاند وی کاسبکار بودە است.


در جریان این درگیری یک مامور نیروی انتظامی با هویت ”محمد علی مرادی نوروزآبادی“ بە قتل رسیدە است. هەنگاو مطلع شدە است کە این سرباز اهل استان ایلام نبودە است.


رسانەهای حکومتی امروز اعلام کردەاند کە نفر دوم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدە است. تا زمان تنظیم این خبر، هویت نفر دوم برای هەنگاو احراز نشدە است.

 منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *