رسانه خبری پیامِ ایرانی

گزارش هفتگی سازمان حقوق بشر هەنگاو از نقض حقوق بشر در کردستان


 

هەنگاو: طی هفتە گذشتە ١۴۶ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، از روز جمعە ١٩ مهر تا روز جمعە ٢۶ مهر ١٣٩٨ خورشیدی دست کم ١۴۶ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

 

کشتە و زخمی شدن کولبران (۵ مورد)

طی هفتە گذشتە دست کم ٢ کولبر در مرزهای پیرانشهر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە شدە و ٣ کولبر نیز در مرزهای سلماس، پیرانشهر و پاوە  زخمی شدەاند.

 

بازداشت و حکم  (٧٧ مورد)

با استناد بە آمار هەنگاو، طی هفتە گذشتە دست کم بازداشت ٧۶ شهروند کرد در شهرهای کردستان از سوی نهادهای امنیتی ثبت شدە است.

همچنین یک شهروند اهل مریوان بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت بە تحمل ٩ ماه حبس محکوم شدە است.

 

خودکشی و کشتە شدن زنان (٣ مورد)

طی هفتە گذشتە، دست کم ٣ تن از جملە یک زن در شهرهای بە دلیل مشکلات خانوادگی و اقتصادی بە زندگی خود پایان دادەاند.

 

کارگری ( ۶١ مورد)

در این بازە زمانی دست کم یک گارکر اهل اشنویە در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانشان را از دست داد. همچنین ۶٠ کارگر شرکت گاز کردستان از کار اخراج شدەاند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.