محمود جعفری، معاون سازمان انرژی اتمی ایران و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، یکشنبه ۲۴ فروردین گفت:طبق برنامه‌ریزی انجام‌ شده و هماهنگی صورت گرفته با شبکه سراسری برق کشور، فعالیت تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر به‌ منظور انجام عملیات تعویض سوخت سالیانه نیروگاه، بازرسی‌ها و تعمیرات دوره‌ای از امروز متوقف خواهد شد.
او هدف از اجرای این برنامه و تعطیلی موقت نیروگاه را «در مدار بودن آن در زمان اوج مصرف برق» عنوان کرد و بدون اینکه زمان مشخصی را برای آغاز فعالیت این نیروگاه بیان کند، گفت: «با انجام عملیات سوخت گذاری پیش رو، تولید برق در واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر در موعد مقرر از سر گرفته‌ شده و نیروگاه مجدداً به شبکه سراسری برق کشور متصل شود».