عصر یکشنبه ۲۴ فروردین خبات دهدار، فعال کارگری پس از تحمل نزدیک به ۴ سال حبس از زندان سنندج آزاد شد.
به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان؛ دهدار اوایل سال ۱۳۹۵ توسط شعبه‌ ۱۰۴ دادگاه عمومی سنندج به اتهام «عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام» به پنج سال و سه ماه زندان محکوم و روز ۲۳ خرداد همان سال برای تحمل حبس به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.
این فعال کارگری نخستین بار در سال ۱۳۹۴ بازداشت و پس از ۱۷ روز بازداشت موقت در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج با سپردن وثیقه و به صورت موقت آزاد شده بود.