افزایش شمار بازداشتی های پاوە بە ٩ تن + هویت

به اشتراک گذاشتن


 

هەنگاو: طی دو روز گذشتە دەها شهروند اهل پاوە از سوی نهادهای امنیتی پاوە بە اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی کە در این شهر بە منظور محکوم کردن لشکر کشی ترکیە بە کردستان سوریە (روژاوا) شرکت کردە بودند، احضار  و شماری از آنها بازداشت شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی دو روز گذشتە بیش از ۵٠ نفر از سوی ادارە اطلاعات پاوە بە این اتهام احضار شدەاند کە نزدیک بە ٢٠ نفر از آنها بازداشت شدەاند.

هویت ٩ نفر از بازداشت شدگان کە برای هەنگاو احراز شدە است بە شرح زیر می باشد؛

١_ سروش امینی (١٧ سالە) ٢_ باسط محمدی ٣_ کوسار محمدی ۴_ احسان آقایی ۵_  دلشاد فرجی ۶_  کبیر (هنر) حسینی ٧_ کیهان عزیزی ٨_ لقمان کیانی ٩_ آشنا حسن زادە 

بر طبق گزارش رسیدە هر یک از کیهان عزیزی، آشنا حسین زادە و لقمان کیانی شب گذشتە آزاد شدەاند و بقیە بازداشت شدگان همچنان در بازداشت بە سر می برند.

یک منبع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو گفتە است کە نهادهای امنیتی طی دو روز گذشتە از طریق تلفن دەها فعال دیگر را تهدید کردەاند کە در صورت شرکت در هرگونە تجمعی بازداشت خواهند شد.

 

 

 

 منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *