رسانه خبری پیامِ ایرانی

احضار و بازداشت گستردە شهروندان اهل پاوە از سوی نهادهای امنیتی


 

هەنگاو: طی دو روز گذشتە دەها شهروند اهل پاوە از سوی نهادهای امنیتی پاوە بە اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی کە در این شهر بە منظور محکوم کردن لشکر کشی ترکیە بە کردستان سوریە (روژاوا) شرکت کردە بودند، احضار  و شماری از آنها بازداشت شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی دو روز گذشتە بیش از ٣٠ نفر از سوی ادارە اطلاعات پاوە بە این اتهام احضار شدەاند کە نزدیک بە ١٠ نفر از آنها بازداشت شدەاند.

هویت پنج نفر از بازداشت شدگان کە برای هەنگاو احراز شدە است بە شرح زیر می باشد؛

١_ سروش امینی فرزند سیوان اهل شهر پاوە کە ١٧ سال سن دارد

٢_ باسط محمدی فرزند محمدخان و اهل  روستای درەبیان

٣_ کوسار محمدی فرزند عثمان و اهل روستای درەبیان

۴_ احسان آقایی فرزند محمد خان و اهل روستای درەبیان

۵_ کمال کیانی اهل نوریاو

چندین شهروند دیگر نیز احضار شدەاند کە هویت آنها برای هەنگاو احراز شدە و در این گزارش بە نام آنها اشارە نشدە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.