رسانه خبری پیامِ ایرانی

احراز هویت ۴١ نفر بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی نسبت بە لشکرکشی ترکیە


 

هەنگاو: در بیش از ٢١ شهر کردستان تجمعاتی اعتراضی برای محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە خاک کردستان سوریە (روژاوا)  برگزار شد کە پس از این اعتراضات نیروهای امنیتی دست بە بازداشت و احضار گستردە فعاکین کرد کردەاند.

با احراز هویت ١٧ نفر دیگر از بازداشت شدگان اخیر، تاکنون هویت ۴٠ نفر از افراد بازداشت شدە برای هەنگاو احراز شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

مریوان

١_ محمد بهرامی ٢_ همت کرمی ٣_ دیاکو تابا ۴_ مبین نادری ۵_ کمال کهنەپوشی ۶_ امید حق پرست ٧_ مهدی قادری

تهران

١_  عبداللە جهانبین (وکیل) ٢_ اسماعیل سالاری (وکیل) ٣_ سالار مولایی (دانشجو) ۴_ امید جهانگیری (دانشجو) ۵_ محمد شهابی ۶_ کاوان کریم پور ٧_ مازیار محمدی آذر بوکانی ٨_ کاوان محمدی آذری بوکانی ٩_ ایوب احمدیان (دانشجو) ١٠_ محسن موسوی اهل شیراز ١١_ یاسین کریم پور ١٢_ بهزاد عشایری ١٣_ جعفر بدری ١۴_ رضا پور رحیمی ١۵_ حمید توانا ١۶_ رحمان افزون فر ١٧_ نریمان معتمدی ١٨_ حمزە قیص وندی ١٩_ ایوب آبناری ٢٠_ شیرزاد محمدی ٢١_ رضا جوان ٢٢_ مبین غنیمی ٢٣ سیروس مجیدی

جوانرود

١_ فاتح محمد خانی ٢_ ولی سلیمی ٣_ نامدار سلیمی ۴_ عادل ویسی ۵_ دیاکو موسی زادە ۶_ سعید هدایتی

سنندج

١_سید خالد حسینی ٢_ فواد عنایتی

ارومیە

١_ مسعود جاویدی

بانە

١- آزاد رحمتیان

پیرانشهر

١_ هادی خضری

 

 

گزارشات رسیدە بەهنگاو حاکی از این می باشد کە طی چهار روز گذشتە دەها شهروند کرد در شهرهای مریوان، بانە، سقز، دیواندەرە، سنندج ، اشنویە، پاوە، پیرانشهر و دیگر شهرها بە ادارە اطلاعات احضار شدە و بە آنها در مورد شرکت کردن در تجمعات اعتراضی هشدار دادە شدە است.

بر طبق گزارشات رسیدە بە هەنگاو طی سە روز گذشتە، در  ٢١ شهر ایلام، ایوان غرب، اسلام آباد غرب، کرمانشاه، جوانرود، پاوە، سنندج، دیواندرە، سقز، سردشت، مهاباد، اشنویە، ارومیە، بوکان، قطور، ثلاث باباجانی، دهگلان، پیرانشهر، روانسر و مریوان مردم بە نشانە اعتراض بە لشکر کشی ترکیە بە کردستان سوریە بە خیابان ها آمدند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.