با توجه به بحران جهانی کرونا، سردار یوکسل، یکی از نمایندگان حزب سوسیال دموکرات در پارلمان ایالت نوردراین وستفالن آلمان هشدار داد که اوضاع در مناطق کردنشین سوریه را فراموش نکنید. یوکسل به شبکه رادیویی آلمان گفت در منطقه‌ای که شش میلیون نفر در آن زندگی می‌کنند تنها ۲۰۰ دستگاه تنفسی در دسترس است. او از وضعیت تهدیدآمیز در این منطقه سخن گفت و افزود به دلیل درگیری با ترکیه از ۱۱ بیمارستان، ۹ بیمارستان در منطقه کردنشین سوریه ویران شده‌اند. یوکسل از دولت آلمان خواست که به مناطق کردنشین کمک کند زیرا این مناطق به کمک‌های فوری نیاز دارند.