رسانه خبری پیامِ ایرانی
مرور رده

مسیحیت

پنجاه سالگی کلیسای پروتستان در ایران

اهمیت کلیسای پروتستان در ایران را نمی‌توان با نظر به شمار اعضای آن سنجید. جامعه آلمانی‌ها در ایران از حدود ۶۰ عضوی خبر می‌دهد که در کلان‌شهر ۱۲ میلیونی تهران زندگی می‌کنند. برای کلیسای پروتستان در آلمان و نیز برای وزارت امور خارجه آلمان

افزایش گرایش به مسیحیت بین مسلمان‌زادگان ایران

«برخی از مسیحیان تبشیری در تهران شناسایی و دستگیر شده‌اند.» مرتضی تمدن استاندار تهران سه‌شنبه ۱۴ دیماه ۱۳۸۹ و در جریان افتتاح یک مجموعه مذهبی در تهران با اعلام این خبر، درباره آنچه "راهکارهای مقابله با تهاجم فرهنگی" خواند، افزوده است: